• CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU, TERAPIJU I TRENING

LAJT

mini grupa čiji program sadrži u sebi metode poput DNS-a, suvremenog Pilatesa i Yoge, kineziterapiju, razne tehnike disanja, pokretljivosti zglobova, uz individualizirani pristup, sa fokusom na postrehabilitacijski karakter ili pripremu klijenata za operativni postupak. U ovoj grupi vježbaju klijenti koji zbog velikog broja modifikacija nisu još spremni vježbati u grupi od 10 članova, te im se ovdje maksimalno individualizira program i koriste vježbe koje im olakšavaju svakodnevno življenje.