• CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU, TERAPIJU I TRENING

POSTREHABILITACIJA

Ukoliko klijent/klijentica želi individualni tretman, tada prvo prolazi dijagnostički sat koji traje najčešće sat i pol vremena u prvoj posjeti.

Radimo inicijalnu procjenu stanja koja obuhvaća različite suvremene metode poput DNS-a, NKT-a, statičke posturalne analize, dinamičkih testova…

Nakon procjene u dogovoru sa klijentom/klijenticom odlučujemo je li osoba za rad u individualnom režimu, ili za rad u nekoj od naših grupa, mini grupa…

Neovisno o uzroku i sadržaju disfunkcije, program postrehabilitacije pristupa tijelu integracijski, što ga razlikuje od klasičnih izolacijskih pristupa rehabilitaciji. Tako će se na primjeren način uključiti svi segmenti tijela, uz posebnu brigu i stabilizaciju bolnih regija. Program je osmišljen na način da korigira sve funkcionalne nedostatke tijela na siguran način te uspostavi pravilne kretne obrasce, a oni će se odraziti u svakodnevnim aktivnostima, hodanju, sjedenju, stajanju itd.

Personalizacija, i sa tim u vezi rad u individualnom programu jedini su mogući način za provedbu postrehabilitacije.

U slučaju postoperativnog procesa ili treninga nakon ozljede (nakon završetka fizioterapije ),  prije početka procesa postrehabilitacije potrebno je posavjetovati se sa svojim liječnikom, ortopedom ili fizioterapeutom.

Posebno treba napomenuti da ovakav integracijski pristup pruža klijentu kako fizički tako i mentalni napredak, u smislu poimanja svog tijela u prostoru. Ovakva, bolja propriocepcija kao i pravilni obrasci kretanja, klijenta dovode do vidljivih rezultata i poboljšanja. Nakon završene postrehabilitacije, nastojimo klijenta vratiti u stanje prije povrede ili operacije, kako bi normalno savladavao sve svoje svakodnevne obaveze i kretnje.

IMG_9480IMG_9543maja trenira