• CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU, TERAPIJU I TRENING

Ivona Pinkle

Prvostupnica fizioterapije

ecc_ivona cb

Ivona je po zanimanju prvostupnica fizioterapije. Motivaciju i ljubav prema fizioterapiji stekla je još u mlađim školskim danima u Medicinskoj školi. Nakon završenog studija odradila je pripravnički staž u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku i Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabiltaciju u Bizovcu.
Tijekom stažiranja počela je provoditi rehabilitacijske i rekreativne aktivnosti za stariju i opću populaciju. U želji za daljnjim napredovanjem položila je tečaj za voditelje tjelesnih aktivnosti u trudnoći jer je najviše zanimaju ginekološka i postoperativna rehabilitacija.

Pored medicinske masaže, bavi se Yumeiho masažom (1.stupanj) te posebnom vrstom masaže drvenim valjcima – maderoterapijom.

Završene edukacije:
– Tečaj Yumeiho masaže (1.stupanj)
– Tečaj maderoterapije tijela i lica
– Tečaj Medical Flossing
– Tečaj za voditelje tjelesnih aktivnosti u trudnoći

Kontakt

Zaprimili smo Vašu poruku, hvala Vam!
Adresa

Studio Eccentric
Centar za dijagnostiku, terapiju i trening

Ulica Martina Divalta 162

31000 Osijek

00 385 (0)92 328 0802
Studio Eccentric Facebook stranica
Studio Eccentric Instagram
kontakt@eccentric.hr