• CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU, TERAPIJU I TRENING

Ivona Pinkle

Prvostupnica fizioterapije

ecc_ivona cb

Ivona je po zanimanju prvostupnica fizioterapije. Motivaciju i ljubav prema fizioterapiji stekla
je još u mlađim školskim danima u Medicinskoj školi. Nakon završenog studija odradila je
pripravnički staž u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku i Zavodu za fizikalnu medicinu i
rehabiltaciju u Bizovcu.
Tijekom stažiranja počela je provoditi rehabilitacijske i rekreativne aktivnosti za stariju i opću
populaciju. U želji za daljnjim napredovanjem položila je tečaj za voditelje tjelesnih aktivnosti
u trudnoći jer je najviše zanimaju ginekološka i postoperativna rehabilitacija.
Pored medicinske masaže, bavi se Yumeiho masažom (1.stupanj) te posebnom vrstom
masaže drvenim valjcima – maderoterapijom.
Završene edukacije i radionice:
– Tečaj Yumeiho masaže (1.stupanj)
– Tečaj maderoterapije tijela i lica
– Tečaj Medical Flossing
– Tečaj za voditelje tjelesnih aktivnosti u trudnoći
– DNS Exercise I
– Predavanje koje je organizirao Studio Eccentric s Mirnom Ažić: „Otkrijte način na koji
doživljavate svijet i poboljšajte komunikaciju s klijentima.“

Kontakt

Zaprimili smo Vašu poruku, hvala Vam!
Adresa

Studio Eccentric
Centar za dijagnostiku, terapiju i trening

Ulica Martina Divalta 162

31000 Osijek

00 385 (0)92 328 0802
Studio Eccentric Facebook stranica
Studio Eccentric Instagram
kontakt@eccentric.hr