Mjesečna članarina

Članarina za vježbanje u umirovljeničkoj, jutarnjoj, grupi za dva puta tjedno / 22 EUR

Članarina za vježbanje u umirovljeničkoj, jutarnjoj, grupi za tri puta tjedno / 25 EUR

Članarina za vježbanje u Yoga grupi za dva puta tjedno / 30 EUR

Članarina za vježbanje u Prenatal grupi za dva puta tjedno / 30 EUR

EUR 25 /mj
  • 1 puta tjedno
  • 4 treninga mjesečno
EUR 40 /mj
  • 2 puta tjedno
  • 8 treninga mjesečno
EUR 45 /mj
  • 3 puta tjedno
  • 12 treninga mjesečno

Individualni program i mini grupe

Dvije su vrste paketa, oni koji moraju biti iskorišteni unutar 4 tjedna i oni koji vrijede do 8 tjedana.

Paket od 8 tjedana ima cijenu za 6,63EUR višu od cijene paketa od 4 tjedna.

Paketi koji se sastoje od 8 treninga i više imaju nižu cijenu sata od pojedinačno uplaćenih treninga.

EUR 35 /sat
  • Instruktorica Maja Diklić Dačić
  • Individualne konzultacije 1,5h 70EUR
EUR 26 /sat
 • Kondicijski individualni
  • Instruktor Igor Dačić
  • U paketu od minimalno 8 treninga 25EUR sat
EUR 26 /sat po osobi
 • Individualni terapijski sat
  • U paketu od minimalno 8 treninga 23EUR sat
EUR 23 /sat
 • Individualni sat
 • U paketu od 8 treninga 20EUR sat
EUR 22 /sat po osobi
  • Poluprivatni trening (dvije osobe)
  • U paketu od minimalno 8 treninga 20EUR sat
EUR 12 /sat
  • Mini grupe (4 osobe na satu)
  • U paketu od minimalno 8 treninga 10EUR sat

Kombinacijski paketi

Grupni + Poluprivatni

8 treninga (4x grupa + 4x poluprivatni)

105EUR
1x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

12 treninga (8x grupa + 4x poluprivatni)

120EUR
2x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

12 treninga (4x grupa + 8x poluprivatni)

185EUR
2x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

Grupni + Mini grupni

8 treninga (4x grupa + 4x mini)

65EUR
1x tjedno grupa, 1x tjedno mini

12 treninga (8x grupa + 4x mini)

80EUR
2x tjedno grupa, 1x tjedno mini

12 treninga (4x grupa + 8x mini)

105EUR
1x tjedno grupa, 2x tjedno mini

Poluprivatni + Mini

8 treninga (4x poluprivatni + 4x mini)

120EUR
1x tjedno poluprivatni, 1x tjedno mini

12 treninga (4x poluprivatni + 8x mini)

160EUR
1x tjedno poluprivatni, 2x tjedno mini

12 treninga (8 x poluprivatni + 4 x mini)

200EURA
2x tjedno poluprivatni, 1x tjedno mini

Cijene su izražene za pakete koji moraju biti iskorišteni u roku od 4 tjedna, a ako paket vrijedi 8 tjedana cijena je uvećana za 50KN