Mjesečna članarina

Članarina za vježbanje u umirovljeničkoj, jutarnjoj, grupi za dva puta tjedno = 150,00KN/19,91EUR

Članarina za vježbanje u umirovljeničkoj, jutarnjoj, grupi za tri puta tjedno = 180,00KN/23,89EUR

Članarina za vježbanje u Yoga grupi za dva puta tjedno = 200,00KN/26,55EUR

KN/EUR 160 /21,24 /mj
  • 1 puta tjedno
  • 4 treninga mjesečno
KN/EUR 280/ 32,16 /mj
  • 2 puta tjedno
  • 8 treninga mjesečno
KN/EUR 300/ 39,82 /mj
  • 3 puta tjedno
  • 12 treninga mjesečno
KN/EUR 200/ 26,55 /sat
  • Instruktorica Maja Diklić Dačić
  • U paketu od minimalno 8 treninga 170KN/22,56EUR sat
KN/EUR 180/ 23,89 /sat
 • Kondicijski individualni
  • Instruktor Igor Dačić
  • U paketu od minimalno 8 treninga 150KN/19,91EUR sat
KN/EUR 160 /21,24 /sat
 • Individualni sat
 • U paketu od 8 treninga 140KN/18,58EUR sat

Individualni program i mini grupe

Dvije su vrste paketa, oni koji moraju biti iskorišteni unutar 4 tjedna i oni koji vrijede do 8 tjedana.

Paket od 8 tjedana ima cijenu za 50,00KN/6,63EUR višu od cijene paketa od 4 tjedna.

Paketi koji se sastoje od 8 treninga i više imaju nižu cijenu sata od pojedinačno uplaćenih treninga.

KN/EUR 180/ 23,89 /sat po osobi
 • Individualni terapijski sat
  • U paketu od minimalno 8 treninga 160KN/21,24EUR sat
KN/EUR 120/ 15,93 /sat po osobi
  • Poluprivatni trening (dvije osobe)
  • U paketu od minimalno 8 treninga 100KN/13,27EUR sat
KN/EUR 80/ 10,62 /sat
  • Mini grupe (4 osobe na satu)
  • U paketu od minimalno 8 treninga 62,50KN/8,29EUR sat

Kombinacijski paketi

Grupni + Poluprivatni

8 treninga (4x grupa + 4x poluprivatni)

560KN
1x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

12 treninga (8x grupa + 4x poluprivatni)

680KN
2x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

12 treninga (4x grupa + 8x poluprivatni)

960KN
2x tjedno grupa, 1x tjedno poluprivatni

Grupni + Mini grupni

8 treninga (4x grupa + 4x mini)

410KN
1x tjedno grupa, 1x tjedno mini

12 treninga (8x grupa + 4x mini)

530KN
2x tjedno grupa, 1x tjedno mini

12 treninga (4x grupa + 8x mini)

660KN
1x tjedno grupa, 2x tjedno mini

Poluprivatni + Mini

8 treninga (4x poluprivatni + 4x mini)

650KN
1x tjedno poluprivatni, 1x tjedno mini

12 treninga (4x poluprivatni + 8x mini)

900KN
1x tjedno poluprivatni, 2x tjedno mini

12 treninga (8 x poluprivatni + 4 x mini)

1.050KN
2x tjedno poluprivatni, 1x tjedno mini

Cijene su izražene za pakete koji moraju biti iskorišteni u roku od 4 tjedna, a ako paket vrijedi 8 tjedana cijena je uvećana za 50KN

X